Get Advantage - PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU

PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU


Som taká, aká som, a tak je to dobre!

Ako byť v živote v pohode, sama sebou, prijať, že nie som dokonalá a dosiahnuť rovnováhu a spokojnosť v živote.

 Club Penati, Bratislava   19. apríl 2018, 17.30 - 19.00 hod.

Inšpiratívne príbehy a rozhovory o tom, ako byť v pohode, samé sebou a najmä spokojné s tým, aké sme. 

Registrácia Ďalšie eventy

Nadácia sa v dnešnej dobre svojím riadením líši čoraz menej od veľkej firmy. Rozsahom i rôznorodosťou svojich aktivít. Musí mať  stratégiu i každoročné plánovanie. Potrebuje nachádzať najefektívnejšie zdroje financovania a zároveň strážiť náklady. Nezaobíde sa bez profesionálnej komunikácie s verejnosťou. Má zamestnancov, ktorí musia tvoriť tím a zároveň mať priestor pre svoju jedinečnosť a najmä radosť z práce. Našťastie nemusí každoročne dokladovať majiteľom nárast zisku, ale správnej rade napĺňanie svojho poslania.  Ako byť pri tomto všetkom dobrým  šéfom a lídrom zároveň som si uvedomila až na tréningu Šéfovia. Pomohol mi zistiť, akou šéfkou som a ako sa zlepšiť.  Bol užitočný a profesionálne pripravený. Odporúčam každému z neziskovky i z biznisu.

Dana Rušinová, správkyňa a výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska (2011 - 2016)