Get Advantage - PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU

PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU


Prezentácia úspešných Sloveniek na podnikateľskom fóre

10 príbehov úspešných Sloveniek na Contemporary Woman Festivale a podnikateľskom fóre v Tuzle.

 Tuzla, Bosna a Hercegovina   10. - 14. apríl 2019

Ako partner medzinárodného projektu Women Entrepreneurs: Connect. Exchange.
Grow. Open Women Entrepreneurship Network
sme organizovali prezentáciu úspešných Sloveniek na Contemporary Woman Festivale v Tuzle, Bosna a Hercegovina.

S partnerstvom v projekte sme súhlasili aj preto, že jeho cieľom je prepojiť aktívne a úspešné ženy z krajín V4 s „kolegyňami“ z Bosny a Hercegoviny, Srbska, Turecka a ďalších krajín. 

Registrácia Ďalšie eventy

Nadácia sa v dnešnej dobre svojím riadením líši čoraz menej od veľkej firmy. Rozsahom i rôznorodosťou svojich aktivít. Musí mať  stratégiu i každoročné plánovanie. Potrebuje nachádzať najefektívnejšie zdroje financovania a zároveň strážiť náklady. Nezaobíde sa bez profesionálnej komunikácie s verejnosťou. Má zamestnancov, ktorí musia tvoriť tím a zároveň mať priestor pre svoju jedinečnosť a najmä radosť z práce. Našťastie nemusí každoročne dokladovať majiteľom nárast zisku, ale správnej rade napĺňanie svojho poslania.  Ako byť pri tomto všetkom dobrým  šéfom a lídrom zároveň som si uvedomila až na tréningu Šéfovia. Pomohol mi zistiť, akou šéfkou som a ako sa zlepšiť.  Bol užitočný a profesionálne pripravený. Odporúčam každému z neziskovky i z biznisu.

Dana Rušinová, správkyňa a výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska (2011 - 2016)