Get Advantage - PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU

PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU


Prezentácia úspešných Sloveniek na podnikateľskom fóre

10 príbehov úspešných Sloveniek na Contemporary Woman Festivale a podnikateľskom fóre v Tuzle.

 Tuzla, Bosna a Hercegovina   10. - 14. apríl 2019

Ako partner medzinárodného projektu Women Entrepreneurs: Connect. Exchange.
Grow. Open Women Entrepreneurship Network
sme organizovali prezentáciu úspešných Sloveniek na Contemporary Woman Festivale v Tuzle, Bosna a Hercegovina.

S partnerstvom v projekte sme súhlasili aj preto, že jeho cieľom je prepojiť aktívne a úspešné ženy z krajín V4 s „kolegyňami“ z Bosny a Hercegoviny, Srbska, Turecka a ďalších krajín. 

Registrácia Ďalšie eventy

Pre služby spoločnosti getCLIENTS som sa rozhodla spontánne na základe ich prezentácie, ktorá bola profesionálna, ale hlavne ma oslovilo jej smerovanie priamo na človeka (klienta). Pri absolvovaní série kurzov sa mi tento pocit pretransformoval do presvedčenia, že som sa rozhodla správne. Snúbi sa tu vysoká odborná úroveň zabezpečená kvalitne vybranými lektormi a témami, s ľudským prístupom a pohodovou atmosférou. Určite si aj tento rok obohatím, ale aj spríjemním, absolvovaním ďalších kurzov.

Mgr. Gabriela Cabanová, riaditeľka, Nadácia J&T