Get Advantage - PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU

PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU


Prezentácia úspešných Sloveniek na podnikateľskom fóre

10 príbehov úspešných Sloveniek na Contemporary Woman Festivale a podnikateľskom fóre v Tuzle.

 Tuzla, Bosna a Hercegovina   10. - 14. apríl 2019

Ako partner medzinárodného projektu Women Entrepreneurs: Connect. Exchange.
Grow. Open Women Entrepreneurship Network
sme organizovali prezentáciu úspešných Sloveniek na Contemporary Woman Festivale v Tuzle, Bosna a Hercegovina.

S partnerstvom v projekte sme súhlasili aj preto, že jeho cieľom je prepojiť aktívne a úspešné ženy z krajín V4 s „kolegyňami“ z Bosny a Hercegoviny, Srbska, Turecka a ďalších krajín. 

Registrácia Ďalšie eventy

Medzi dlhodobé priority spoločnosti Microsoft patrí aj podpora a rozvoj potenciálu riadenia neziskových organizácií. Teší ma, že prostredníctvom takýchto a obdobných workshopov, vieme priniesť nové príležitosti využívania technológií pre neziskové organizácie a tým im vieme uľahčiť a zefektívniť výkonnosť ich práce.

Markus Breyer, generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Slovakia (2012 - 2016)