Get Advantage - PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU

PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU


Prezentácia úspešných Sloveniek na podnikateľskom fóre

10 príbehov úspešných Sloveniek na Contemporary Woman Festivale a podnikateľskom fóre v Tuzle.

 Tuzla, Bosna a Hercegovina   10. - 14. apríl 2019

Ako partner medzinárodného projektu Women Entrepreneurs: Connect. Exchange.
Grow. Open Women Entrepreneurship Network
sme organizovali prezentáciu úspešných Sloveniek na Contemporary Woman Festivale v Tuzle, Bosna a Hercegovina.

S partnerstvom v projekte sme súhlasili aj preto, že jeho cieľom je prepojiť aktívne a úspešné ženy z krajín V4 s „kolegyňami“ z Bosny a Hercegoviny, Srbska, Turecka a ďalších krajín. 

Registrácia Ďalšie eventy

Už samotný názov getADVANTAGE naznačuje, čo chce tento ambiciózny projekt ponúknuť – výhodu. Výhodu pre všetkých, ktorí chápu nevyhnutnosť pravidelného vzdelávania sa. Neziskového sektora sa to týka obzvlášť, pretože medzi nárokmi na zamestnanca neziskovky pred 10 – 12 rokmi a dnes je priepastný rozdiel.

Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine