Get Advantage - PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU

PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU


Prezentácia úspešných Sloveniek na podnikateľskom fóre

10 príbehov úspešných Sloveniek na Contemporary Woman Festivale a podnikateľskom fóre v Tuzle.

 Tuzla, Bosna a Hercegovina   10. - 14. apríl 2019

Ako partner medzinárodného projektu Women Entrepreneurs: Connect. Exchange.
Grow. Open Women Entrepreneurship Network
sme organizovali prezentáciu úspešných Sloveniek na Contemporary Woman Festivale v Tuzle, Bosna a Hercegovina.

S partnerstvom v projekte sme súhlasili aj preto, že jeho cieľom je prepojiť aktívne a úspešné ženy z krajín V4 s „kolegyňami“ z Bosny a Hercegoviny, Srbska, Turecka a ďalších krajín. 

Registrácia Ďalšie eventy

Človek sa učí celý život a ja som cítila, že napriek mnohým rokom "šéfovania" sa potrebujem zlepšovať, zdokonaľovať. Nevedela som, do čoho idem, ale výsledok stál za to! Dozvedela som sa veľa nových vecí a spoznala som úžasných ľudí. Ďakujem Lenke a Katke, ich firme a entuziazmu, vďaka ktorému pomáhajú mnohým ľuďom byť  zručnejšími, profesionálnejšími a ľudskejšími.

Iveta Míšová, riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR