Get Advantage - PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU

PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU


Séria virtuálnych stretnutí členiek TCP

Ako členky Občianskeho združenia Top centrum podnikateliek (TCP) pripravujeme sériu virtuálnych stretnutí, na ktorých majú členky združenia v čase pandémie možnosť aj naďalej medzi sebou komunikovať a zdieľať skúsenosti.

 online   pravidelne každý druhý utorok

Od októbra 2020 a pokračujúc aj v roku 2021 majú všetky členky Občianskeho združenia Top centrum podnikateliek (TCP) možnosť pripojiť sa k virtuálnym stretnutiam.

Stretnutia sú tematicky zamerané, pričom októbrové stretnutie sa sústredilo na aktuálnu situáciu spojenú s koronakrízou, jej dopadom na podnikanie členiek TCP a výmenou rád a skúseností, ako toto náročné obdobie zvládnuť. Novembrové stretnutia mali za cieľ priamo podporiť podnikanie členiek aj s ohľadom na blížiace sa sviatočné obdobie. Decembrové podujatia sa okrem iného venovali aj manažovaniu emócií, zvládaniu stresu a zdravej životospráve.

TCP pre svoje členky vytvára priestor na stretávanie, zdieľanie skúseností, pomoc a podporu. Virtuálne stretnutia majú za cieľ vzájomne sa podporiť a aspoň do istej miery nahradiť osobný networking.


Registrácia Ďalšie eventy

Pre služby spoločnosti getCLIENTS som sa rozhodla spontánne na základe ich prezentácie, ktorá bola profesionálna, ale hlavne ma oslovilo jej smerovanie priamo na človeka (klienta). Pri absolvovaní série kurzov sa mi tento pocit pretransformoval do presvedčenia, že som sa rozhodla správne. Snúbi sa tu vysoká odborná úroveň zabezpečená kvalitne vybranými lektormi a témami, s ľudským prístupom a pohodovou atmosférou. Určite si aj tento rok obohatím, ale aj spríjemním, absolvovaním ďalších kurzov.

Mgr. Gabriela Cabanová, riaditeľka, Nadácia J&T