Get Advantage - PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU

PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU


Séria virtuálnych stretnutí členiek TCP

Ako členky Občianskeho združenia Top centrum podnikateliek (TCP) pripravujeme sériu virtuálnych stretnutí, na ktorých majú členky združenia v čase pandémie možnosť aj naďalej medzi sebou komunikovať a zdieľať skúsenosti.

 online   pravidelne každý druhý utorok

Od októbra 2020 a pokračujúc aj v roku 2021 majú všetky členky Občianskeho združenia Top centrum podnikateliek (TCP) možnosť pripojiť sa k virtuálnym stretnutiam.

Stretnutia sú tematicky zamerané, pričom októbrové stretnutie sa sústredilo na aktuálnu situáciu spojenú s koronakrízou, jej dopadom na podnikanie členiek TCP a výmenou rád a skúseností, ako toto náročné obdobie zvládnuť. Novembrové stretnutia mali za cieľ priamo podporiť podnikanie členiek aj s ohľadom na blížiace sa sviatočné obdobie. Decembrové podujatia sa okrem iného venovali aj manažovaniu emócií, zvládaniu stresu a zdravej životospráve.

TCP pre svoje členky vytvára priestor na stretávanie, zdieľanie skúseností, pomoc a podporu. Virtuálne stretnutia majú za cieľ vzájomne sa podporiť a aspoň do istej miery nahradiť osobný networking.


Registrácia Ďalšie eventy

Už samotný názov getADVANTAGE naznačuje, čo chce tento ambiciózny projekt ponúknuť – výhodu. Výhodu pre všetkých, ktorí chápu nevyhnutnosť pravidelného vzdelávania sa. Neziskového sektora sa to týka obzvlášť, pretože medzi nárokmi na zamestnanca neziskovky pred 10 – 12 rokmi a dnes je priepastný rozdiel.

Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine