Get Advantage - PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU

PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU


Séria virtuálnych stretnutí členiek TCP

Ako členky Občianskeho združenia Top centrum podnikateliek (TCP) pripravujeme sériu virtuálnych stretnutí, na ktorých majú členky združenia v čase pandémie možnosť aj naďalej medzi sebou komunikovať a zdieľať skúsenosti.

 online   pravidelne každý druhý utorok

Od októbra 2020 a pokračujúc aj v roku 2021 majú všetky členky Občianskeho združenia Top centrum podnikateliek (TCP) možnosť pripojiť sa k virtuálnym stretnutiam.

Stretnutia sú tematicky zamerané, pričom októbrové stretnutie sa sústredilo na aktuálnu situáciu spojenú s koronakrízou, jej dopadom na podnikanie členiek TCP a výmenou rád a skúseností, ako toto náročné obdobie zvládnuť. Novembrové stretnutia mali za cieľ priamo podporiť podnikanie členiek aj s ohľadom na blížiace sa sviatočné obdobie. Decembrové podujatia sa okrem iného venovali aj manažovaniu emócií, zvládaniu stresu a zdravej životospráve.

TCP pre svoje členky vytvára priestor na stretávanie, zdieľanie skúseností, pomoc a podporu. Virtuálne stretnutia majú za cieľ vzájomne sa podporiť a aspoň do istej miery nahradiť osobný networking.


Registrácia Ďalšie eventy

Nadácia sa v dnešnej dobre svojím riadením líši čoraz menej od veľkej firmy. Rozsahom i rôznorodosťou svojich aktivít. Musí mať  stratégiu i každoročné plánovanie. Potrebuje nachádzať najefektívnejšie zdroje financovania a zároveň strážiť náklady. Nezaobíde sa bez profesionálnej komunikácie s verejnosťou. Má zamestnancov, ktorí musia tvoriť tím a zároveň mať priestor pre svoju jedinečnosť a najmä radosť z práce. Našťastie nemusí každoročne dokladovať majiteľom nárast zisku, ale správnej rade napĺňanie svojho poslania.  Ako byť pri tomto všetkom dobrým  šéfom a lídrom zároveň som si uvedomila až na tréningu Šéfovia. Pomohol mi zistiť, akou šéfkou som a ako sa zlepšiť.  Bol užitočný a profesionálne pripravený. Odporúčam každému z neziskovky i z biznisu.

Dana Rušinová, správkyňa a výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska (2011 - 2016)