Get Advantage - PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU

PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU


O Nás

Za nápadom vytvoriť tréningové centrum stoja ľudia, ktorí viac ako desať rokov pracovali v neziskovom sektore a na Slovensko priniesli nové nástroje firemnej filantropie a individuálneho darcovstva. Vzdelávacie centrum vzniká z iniciatívy biznis sektora ako neštandardný a v tomto regióne úplne unikátny projekt.

2020

Nový rozmer - virtuálne riešenia!

Celosvetová pandémia vytvorila veľa neistoty, stresu a zmien, ale na druhej strane priniesla aj množstvo noviniek, na ktorých adaptáciu by sme čakali ešte dlhé roky. Pre nás to znamenalo preklopiť tréningy a osobné konzultácie do virtuálneho priestoru. A tak sme si vďaka pandémii boli "nútení" vybrať aplikáciu, ktorá nám poskytuje bezpečné a užívateľsky priateľské riešenia a aj naďalej pripravujeme webináre, virtuálne workshopy a online stretnutia.

A obrovské možnosti tohto výnimočného priestoru chceme priblížiť aj svetu neziskoviek, a preto od 2021 prinášame vzdelávanie zamerané aj na oblasť rozvoja digitálnych zručností.

2019

getADVANTAGE centrum má za sebou päť rokov práce a s našimi lektormi sme pripravili už 46 kurzov, na ktorých sa školilo 363 účastníkov zo 128 neziskových organizácií. 

Hodnotenia účastníkov hovoria, že na 92 % plníme ich očakávania a 99 % by odporučilo naše kurzy ďalej. Expertízu a prístup lektorov ocenilo až 98 % účastníkov tréningov.

2018

V roku 2018 sme založili občianske združenie getREADY - Lab pre budúcnosť. A veľmi sa z tohto kroku tešíme, pretože dôvod, ktorý sme na založenie združenia mali, je jednoduchý - chceme posunúť naše aktivity zamerané na vzdelávanie, osobný rozvoj, spoluprácu vpred. Aktivity dopĺňame aj o zbery dát, analýzy a prieskumy.


2016

Z iniciatívy spoločnosti SANOFI vznikol program Partneri v rozvoji pacientskych organizácií. Program reagoval na potreby pacientskej komunity rozvíjať zručnosti a schopnosti pacientov, rodinných príslušníkov a ošetrovateľov zastúpených v pacientskych organizáciách. 


2014

Vytvorili sme getADVANTAGE vzdelávacie centrum.

Do programu sme vložili svoje srdce a taktiež know-how a naše dlhoročné skúsenosti z neziskového sektora. Vznikol model, ktorý neziskovkám ponúka nové možnosti rozvoja. Pracovníkom neziskových organizácií prinášame aktuálne trendy, ale najmä im pomáhame sa profesionálne vzdelávať a získavať užitočné poznatky. Nové kontakty a networking sú pridanou hodnotou, ktoré robia z programu väčšiu zábavu.

Zakladajúci partneri


2012

Po oslovení zo strany občianskeho združenia Top centrum podnikateliek sme sa pustili do prípravy prvej medzinárodnej konferencie Európsky deň podnikateliek a manažérok, ktorý sa konal v máji 2013 v Bratislave. Svoje skúsenosti sme v nasledujúcich rokoch využili aj počas práce v Predsedníctve združenia. Od roku 2015 pokračujeme v príprave podujatí pre všetky ženy, ktoré sa zaujímajú o svet okolo seba, majú chuť učiť sa nové veci, ambíciu nastaviť si život k vlastnej spokojnosti a obohacovať sa o stretávanie sa s inšpiratívnymi ľuďmi. Tieto podujatia organizujeme už niekoľko rokov a nesú sa pod názvom Kód PORADA.

2010

Založili sme firmu getCLIENTS s.r.o.

Veľkú časť našich služieb tvorí navrhovanie, príprava a realizácia rôznych typov podujatí. Často našim klientom pomáhame s komunikačnou stratégiou, PR či budovaním značky. Špecialitou sú konzultácie v oblasti zodpovedného podnikania, investície do komunity a služby pre neziskový sektor. Vlastné CSR programy smerujeme do rozvoja infraštruktúry a kapacít neziskových organizácií - getADVANTAGE vzdelávacie centrum (2014) a občianske združenie getREADY - Lab pre budúcnosť (2018). 

2008

Nadviazali sme spoluprácu s najväčšími vydavateľstvami a prispeli sme k vyjasneniu otázky skrytej reklamy v prezentácii CSR a firemnej filantropie v slovenských médiách.

2006

Založili sme Klub firemných darcov a začlenili ho do medzinárodnej siete.

2005

Vytvorili sme rebríček TOP firemný filantrop, ktorý je každoročne vyhlasovaný v spolupráci s renomovanými médiami.

Človek sa učí celý život a ja som cítila, že napriek mnohým rokom "šéfovania" sa potrebujem zlepšovať, zdokonaľovať. Nevedela som, do čoho idem, ale výsledok stál za to! Dozvedela som sa veľa nových vecí a spoznala som úžasných ľudí. Ďakujem Lenke a Katke, ich firme a entuziazmu, vďaka ktorému pomáhajú mnohým ľuďom byť  zručnejšími, profesionálnejšími a ľudskejšími.

Iveta Míšová, riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR