Get Advantage - PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU

PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU


PARTNERI V ROZVOJI PACIENTSKYCH ORGANIZÁCIÍ

Program Partneri v rozvoji pacientskych organizácií vznikol v spolupráci a z iniciatívy spoločnosti SANOFI, ktorá si ako jeden z globálnych lídrov v oblasti zdravotníctva stanovila trvajúci záväzok slúžiť pacientskej komunite vo všetkých krajinách svojho pôsobenia.

O programe


Vnímame potrebu pacientov a ich zástupcov v pacientskych organizáciách byť aktívnymi účastníkmi a partnermi v komunikácii svojich potrieb, ktoré majú vplyv na zdravie pacientov.

Program reaguje na potreby pacientskej komunity rozvíjať zručnosti a schopnosti pacientov, rodinných príslušníkov a ošetrovateľov zastúpených v pacientskych organizáciách a prináša ponuku variabilných a flexibilných vzdelávacích nástrojov, ako sú webináre, kurzy, koučing a individuálne konzultácie.

Ciele programu:

  • Počúvať a reagovať na potreby pacientskej komunity.
  • Podporiť rozvoj kapacít pacientskych neziskových organizácií.
  • Vytvoriť a implementovať projekt, ktorý by poskytoval komplexné, kontinuálne a efektívne vzdelávanie, a to presne podľa potrieb pacientskych organizácii.

Komu je program určený?

Program je určený celoslovensky pôsobiacim pacientskym neziskovým organizáciám, ktoré sa chcú rozvíjať a ktorých primárnou činnosťou organizácie je práca s pacientmi a podpora pacientskej komunity. 

Skúsenosti, zameranie, úroveň vzdelanosti či počet členov organizácie nie sú pre samotné zapojenie sa do programu rozhodujúce. 

Kapacitné možnosti programu zvyšuje využívanie moderných technológií a nástrojov – webinárov, ktoré sú prístupné viacerým záujemcom, nielen lídrom resp. nominovaným zástupcom.

Ocenenia

Program je vybraný medzi 16 najlepších európskych projektov v prestížnej medzinárodnej súťaži Health Collaboration Awards 2018.

Európska federácia farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) zverejnila zoznam projektov, ktoré boli zaradené do užšieho výberu na prestížne ocenenie Health Collaboration Awards 2018. Ocenenie Health Collaboration Awards prezentuje výnimočné partnerstvá a spolupráce, ktoré prinášajú prospech pre pacientske organizácie, samotných pacientov a ich rodiny.

Program Partneri v rozvoji pacientskych organizácií uspel tento rok v mimoriadne silnej konkurencii viac ako 80 projektov z celej Európy. Vďaka výnimočnému mixu zručností a skúseností partnerov projektu prináša tento program unikátny vzdelávací koncept pre pacientske organizácie na Slovensku. 

Ocenenie si veľmi vážime a tešíme sa na ďalšie pokračovanie projektu, nové aktivity a stretnutia so zástupcami pacientskych organizácií!

Partneri programu

Partnermi programu sú spoločnosť SANOFI, firma getCLIENTS a organizácia Patient Empowerment. 

Spolupracujúca organizácia

Na programe Partneri v rozvoji pacientskych organizácií pre témy medicínskych inovácií spolupracuje Národná platforma Slovensko - Európska akadémia pacientov pre terapeutickú inováciu European Patients´ Academy (EUPATI).SACS.SA.16.11.1164(1)

určené pre širokú verejnosť


Na najbližšie obdobie neplánujeme žiadne eventy.

Uskutočnené aktivity:


VIAC

Partners