Get Advantage - PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU

PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU


PACIENT 2.0

Program PACIENT 2.0 poskytuje pacientskym organizáciám komplexný program budovania kapacít, ktorý si vyžaduje moderný systém zdravotnej starostlivosti, ako aj zmeny v spoločnosti. Staviame na silných základoch, ocenený model spolupráce zachovávame a spolu s ďalšími odborníkmi prinesieme potrebnú expertízu a široký okruh tém vo vzdelávaní pracovníkov pacientskych organizácií.

Staviame na silných základoch

Pred šiestimi rokmi sme spolu so spoločnosťou SANOFI vytvárali projekt, ktorý reagoval na potreby pacientskej komunity v oblasti rozvoja ich kapacít. Projekt Partneri v rozvoji pacientskych organizácií reagoval na potreby pacientskej komunity rozvíjať zručnosti a znalosti pacientov, rodinných príslušníkov a opatrovateľov združených v pacientskych organizáciách.

Veľmi si vážime prácu, ktorú v pacientskych organizáciách robíte, a preto sme sa rozhodli v podobných rozvojových aktivitách pokračovať. Program ďalej ponesie meno PACIENT 2.0.

Ocenenia

Projekt Partneri v rozvoji pacientskych organizácií bol vybraný medzi 16 najlepších európskych projektov v prestížnej medzinárodnej súťaži Health Collaboration Awards 2018, ktorú vyhlasuje EFPIA.

Ocenenie Health Collaboration Awards prezentuje výnimočné partnerstvá a spolupráce, ktoré prinášajú prospech pre pacientske organizácie, samotných pacientov a ich rodiny. Program Partneri v rozvoji pacientskych organizácií uspel v mimoriadne silnej konkurencii viac ako 80 projektov z celej Európy. 

september 2022

  1. Workshop pre pacientske organizácie

    WorkshopWorkshop pre pacientske organizácie

    24. september 2022, 10.00 - 13.00 hod. Bratislava

    Po dvojročnej (virtuálnej) pauze pre vás pripravujeme stretnutie, na ktorom budeme venovať priestor všetkým otázkam, ktoré je komplikované rozoberať cez obrazovky počítačov.

    VIAC Registrácia

Uskutočnené aktivity:


VIAC