Get Advantage - PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU

PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU


SEMINÁR: Pacient v práve

 12. marec 2019, 10:00 - 14:00 hod.
 Bratislava

Poldňový seminár pre zástupcov pacientskych organizácií o veľmi dôležitej téme - právach pacientov.
Registrácia
SEMINÁR: Pacient v práve

Popis eventu

Na seminári mohli zástupcovia pacientskych organizácií získať lepšiu orientáciu v pomerne neprehľadnom systéme sociálneho zabezpečenia. 

Prednáška a diskusia bola určená na získanie zrozumiteľných odpovedí na otázky, ktoré si kladie každý pacient – kedy požiadať o invalidný dôchodok, na čo má nárok človek s ťažkým zdravotným postihnutím, ako komunikovať s úradmi, aké sú práva pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.


Ďalšie eventy

Partners