Get Advantage - PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU

PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU


WEBINÁR: Fundraising v roku 2022

 30. november 2021, 16.00 - 17.30 hod.
 online

Pripojte sa na posledný webinár programu Partneri v rozvoji pacientskych organizácií a podeľte sa o svoje skúsenosti z oblasti fundraisingu.
Registrácia
WEBINÁR: Fundraising v roku 2022

Popis eventu

Pandémia urýchlila aj nástup virtuálneho fundraisingu (získavania zdrojov v online prostredí) a navždy tak zmenila prostredie, v ktorom neziskové organizácie fungujú. Na webinári si povieme pár základných informácií o nových trendoch, ktoré neziskové organizácie potrebujú poznať, aby prosperovali a prediskutujeme, ako úspešne začleniť virtuálne a hybridné fundraisingové podujatia do stratégie na rok 2022.

Najdôležitejšou časťou webinára bude priestor na výmenu skúseností, diskusiu a zdieľanie toho, čo organizácie už vyskúšali a ako sa to (ne)osvedčilo.


Link na webinár bude zaslaný každému účastníkovi a účastníčke, ktorí sa registrujú. 


Ďalšie eventy

Partners