Get Advantage - PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU

PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU


Tréningy

getADVANTAGE centrum je unikátny priestor na vzdelávanie pracovníkov neziskových organizácií, kde si môžu dopĺňať vzdelanie či rozvíjať zručnosti z oblasti manažmentu, komunikácie a využívania moderných technológií. 

Kontinuálne kvalitné a pritom dostupné vzdelávanie predstavuje efektívnu podporu rozvoja neziskových organizácií a zároveň vytvára priestor na networking a ďalšiu spoluprácu.

V roku 2020 sme ponuku tréningov doplnili o formát webinárov a virtuálnych workshopov.

Tréningy v roku 2021

#1 MODUL

MODUL ŠÉFOVIA

Metodologia:

  • 7 kurzov s lektorom
  • doplnkové čítanie
  • koučing

Začiatok modulu:

26. marec 2021

Modul:

Tréningový plán pokrýva kľúčové oblasti riadenia organizácie, ale značná časť je venovaná rozvoju manažérskych a líderských schopností, manažovaniu ľudí a vedeniu tímov. Počas tréningov si manažéri osvoja veľmi užitočné znalosti, ktoré sú doplnené o praktické rady a nástroje využiteľné v praxi neziskovej organizácie.

Témy tréningov:

  • Vysoké IQ dobrému manažérovi nestačí
  • Zvládanie stresu
  • Motivácia zamestnancov
  • Profesionálne manažovanie času a úloh
  • Komunikácia organizácie
  • Ovplyvňovanie a presviedčanie
  • Fundraising alebo predajné zručnosti v praxi neziskovky

Cena modulu: 490 EUR

Už samotný názov getADVANTAGE naznačuje, čo chce tento ambiciózny projekt ponúknuť – výhodu. Výhodu pre všetkých, ktorí chápu nevyhnutnosť pravidelného vzdelávania sa. Neziskového sektora sa to týka obzvlášť, pretože medzi nárokmi na zamestnanca neziskovky pred 10 – 12 rokmi a dnes je priepastný rozdiel.

Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine