Get Advantage - PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU

PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU


Tréningy

getADVANTAGE centrum je unikátny priestor na vzdelávanie pracovníkov neziskových organizácií, kde si môžu dopĺňať vzdelanie či rozvíjať zručnosti z oblasti manažmentu, komunikácie a využívania moderných technológií.

Mentori a tréneri getADVANTAGE centra sú odborníkmi vo svojich oblastiach, pričom tréningové programy využívajú aj spoluprácu s renomovanými vzdelávacími inštitúciami a ich najmodernejšími učebnými metódami.

Kontinuálne kvalitné a pritom dostupné vzdelávanie predstavuje efektívnu podporu rozvoja neziskových organizácií a zároveň vytvára priestor na networking a ďalšiu spoluprácu.

Tréningy v roku 2019

#1 MODUL

Storytelling

Metodologia:

 • kurz s lektorom
 • praktické cvičenia

Začiatok modulu:

20. jún 2019

Modul:

Či hľadáte pre svoju organizáciu dobrovoľníkov, darcov pre vaše nápady alebo “len” chcete nadchnúť svoju komunitu, aby vás sledovala, naučiť sa techniku storytellingu môže byť pre vás veľmi prínosné.

V rámci tréningu sa naučíte techniky tvorby a rozprávania príbehu, v ktorom si určíte kľúčové zainteresované osoby, identifikujete ich potreby a predstavíte im váš nápad. Pozrieme sa na všetky aspekty tvorby dobrého príbehu, ktorý vám pomôže lepšie osloviť publikum.

Cena modulu: 120 EUR

#2 MODUL

MODUL ŠÉFOVIA

Metodologia:

 • 7 kurzov s lektorom
 • doplnkové čítanie
 • koučing

Začiatok modulu:

27. marec 2019

Modul:

Tréningový plán pokrýva kľúčové oblasti riadenia organizácie, ale značná časť je venovaná rozvoju manažérskych a líderských schopností, manažovaniu ľudí a vedeniu tímov. Počas tréningov si manažéri osvoja veľmi užitočné znalosti, ktoré sú doplnené o praktické rady a nástroje využiteľné v praxi neziskovej organizácie.

Témy tréningov:

 • Vysoké IQ dobrému manažérovi nestačí
 • Zvládanie stresu
 • Motivácia zamestnancov
 • Profesionálne manažovanie času a úloh
 • Komunikácia organizácie
 • Ovplyvňovanie a presviedčanie
 • Predajné zručnosti v praxi neziskovky

Cena modulu: 320 EUR

Pre služby spoločnosti getCLIENTS som sa rozhodla spontánne na základe ich prezentácie, ktorá bola profesionálna, ale hlavne ma oslovilo jej smerovanie priamo na človeka (klienta). Pri absolvovaní série kurzov sa mi tento pocit pretransformoval do presvedčenia, že som sa rozhodla správne. Snúbi sa tu vysoká odborná úroveň zabezpečená kvalitne vybranými lektormi a témami, s ľudským prístupom a pohodovou atmosférou. Určite si aj tento rok obohatím, ale aj spríjemním, absolvovaním ďalších kurzov.

Mgr. Gabriela Cabanová, riaditeľka, Nadácia J&T